तिलाठी कोईलाडी गाँउपालिका को वेबसाइटमा स्वागत छ

संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ८
जनसंख्या: ३२,३८९
क्षेत्रफल: ३२.९१ ( वर्ग कि.मी.)
समावेश गाविसहरू: तिलाठी, लौनिया, बभनगामाकट्टी, सकरपुरा, कोईलाडि, को.मधेपुरा (१-३,८,९) र को.बर्साईन गा.वि.स.

"दरभाउ पत्र स्विकृती को आशयको सूचना !!!

"सार्वजनिक विदाको सूचना"

" सूचना " मौजुदा सूचीकृत दर्ता गर्ने सम्बन्धमा