FAQs Complain Problems

अपाङ्ग सम्बन्धि सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन , रीत नपुगेको सर्जमिन को हक मा बढीमा ३ दिन |
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका ले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
  • कुन प्रकारको अपांगता हो सो सम्बन्धी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको सिफारिस,
  • व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ ।    
  • उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा गरिनेछ ।