FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरू

image Designation Section Email Phone Number
सुरेन्द्र कुमार यादव प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५२८२२२२५
भुपेन्द्र झा जनस्वास्थय अधिकृत स्वास्थ्य संयोजक
राजु कुमार झा अधिकृत छैठो ९८०४७३३२७०
दिपक कुमार मण्डल ज.स्वा.नी ययोजना शाखा deepakikm157@gmail.com ९८५२८२०१५७
शैलेश कुमार मिश्र स्वास्थय सहसंयोजक स्वास्थ्य शाखा shaileshmishra635@gmail.com ९८१६७२९६३६
जिवछ लाल मण्डल अधिकृत छैठो प्रशासन शाखा