FAQs Complain Problems

"शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान को सूचना " !!! नं.०६|०७५|०७६

उपरोक्त सम्बन्ध मा यस गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ८ मा विभिन्न सडक निर्माण तथा वडा नं. १ र ८ मा विभिन्न सडक र सामुदायिक भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएको ले सबै को जानकारी को लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

 

 

आर्थिक वर्ष: